Nieuws

Wijzigingen in de vergoedingen bij simms 1,2 en 3
In 2014 is door de NzA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en de vereniging van de podotherapeuten een nieuw vergoedingen systeem opgezet voor de zorgprofielen 2,3 en 4. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de pedicures op basis hiervan gaan declareren bij de podotherapeuten. De hoogte van deze vergoeding is bepaald door de NzA en is alleen bedoeld voor medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg is erop gericht om het ontstaan van wonden te voorkomen. Het verwijderen van eelt en/of het knippen van nagels die geen risico vormen bij het ontstaan van wonden valt dus niet onder de behandeling. Voor dit deel van de behandeling, dat tegenwoordig het cosmetische deel van de behandeling wordt genoemd, wordt een apart tarief berekend. U krijgt dit deel van de behandeling niet vergoed.

Helemaal over op digitaal
Pinnen kan al heel lang bij pedicurepraktijk De Koppelpoort. Maar nu is het ook mogelijk om de rekening digitaal toegestuurd te krijgen zodat het digitaal indienen van de rekening bij de zorgverzekeraar nog gemakkelijker wordt.