Privacy policy

Pedicurepraktijk De Koppelpoort hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk De Koppelpoort houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven:
  • Naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres worden geregistreerd om uw gegevens te kunnen terugvinden, voor het versturen van afspraakherinneringen en om contact met u te kunnen opnemen indien dat nodig is. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
  • Naam verzekeringsmaatschappij, verzekerdennummer en BSN-nummer worden alleen geregistreerd indien facturen declarabel zijn en deze gegevens worden dan ook alleen hiervoor gebruikt
  • Aanwezigheid van diabetes en/of reuma, het gebruik van specifieke medicatie en medische gegevens over de voeten worden geregistreerd om een juiste medische diagnose te stellen en de kwaliteit van de behandeling te waarborgen.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als wij uw persoonsgegevens willen verwerken en opslaan;
 • Er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • We op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk De Koppelpoort opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna maximaal 7 jaar.

U kunt ten allen tijde verzoeken om inzagerecht, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op beperking van verwerking, recht op kennisgevingsplicht, recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht van bezwaar.

Als Pedicurepraktijk De Koppelpoort zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens vermeld op www.dekoppelpoort.nl.